Panengen om natta

Panengen, i Totenvika. På bildet ser du i hovedsak Mjøsa, brygga, helgøya i midten og lysene til høyre er Hamar. Til venstre ser du Balkeåsen, og jeg kan ikke garantere det men tror det største lyset øverst i høyre hjørnet er planeten Jupiter. Den var i allefall oppe den kvelden og veldig lyssterk i den retninger (øst), men jeg la ikke merke til at den var med på bildet før dagen etter så jeg kan ikke si det sikkert. De andre stjernene er ikke så veldig synlige på bildet så det er et ganske lyssterkt objekt og jeg tror det var for tidlig på kvelden for Venus, derfor holder jeg en knapp på Jupiter. Dette er tatt med flere minutters eksponering så et fly ville vært en lang stripe.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: